Jdi na obsah Jdi na menu
 


Placení příspěvků

 

Informace pro rodiče + aktualizace kontaktních údajů
 
Vážení rodiče,
klub FK Ústí nad Labem, a.s. je zařazen mezi výběrové kluby při FAČR se statutem Sportovního centra mládeže a Sportovního střediska mládeže při komisi mládeže FAČR. Klub musí plnit podmínky stanovené pro preferované kluby při FAČR.
Mezi základní povinnosti patří dopolední tréninky, počet hráčů ve sportovní třídě a sledování zdravotního stavu hráčů.
Vaše dítě navštíví k ověření zdravotní způsobilosti Kliniku Tornero, Rembrandtova 382/6, Ústí nad Labem. O termínu lékařské prohlídky budete informováni přes trenéry Vašeho ročníku.
 
Dále Vás informujeme o výši příspěvku na provoz mládežnických týmů FK Ústí nad Labem, od 01. 08. 2012 do 30. 06. 2013. Výše příspěvku činí 400,- Kč / měsíc.
Příspěvek lze uhradit u vedoucích jednotlivých týmů popř. převodem na účet (měsíčně, čtvrtletně, celý rok ve výši 4.400,- Kč apod.):
číslo účtu:                               213515796/0300           
variabilní symbol:                   rodné číslo dítěte
Příspěvek musí být uhrazen vždy k poslednímu dni měsíce, za který je hrazen.
Příspěvek se nehradí v případě dlouhodobého zranění z fotbalu (min. 1 měsíc) na základě kopie lékařské zprávy a schválení žádosti o prominutí uhrazení příspěvku představenstvem společnosti.
Dále je možné zažádat o snížení příspěvku z důvodu dojíždění z jiného okresu.
Žádosti můžete adresovat představenstvu společnosti.
Všechny stávající úlevy byly ukončeny k 30. 06. 2012.
 

Příspěvky

Příspěvky do fondu

3. 1. 2013